Cizinecké, imigrační, azylové, uprchlické právo

Právní pomoc nejvyšší kvality pro všechny cizince v cizineckém, imigračním, azylovém a uprchlickém právu. Právní služby pro zaměstnavatele cizinců a agentury práce. VÍCE INFORMACÍ

Trestní právo

Poskytneme spolehlivé právní zastoupení a obhajobu v trestním řízení všem obviněným fyzickým i právnickým osobám. VÍCE INFORMACÍ

Náhrada újmy a škody

Účinné soudní vymáhání všech nároků na náhradu újmy či škody nebo pojistného plnění, z jakékoli škodné události. VÍCE INFORMACÍ

Generální advokátní praxe

Pro dlouhodobé klienty naší AK zajišťujeme právní pomoc i v některých záležitostech všeobecné advokátní praxe. VÍCE INFORMACÍ

Cizinecké, imigrační, azylové, uprchlické právo

Právní pomoc nejvyšší kvality pro všechny cizince v cizineckém, imigračním, azylovém a uprchlickém právu. Právní služby pro zaměstnavatele cizinců a agentury práce. VÍCE INFORMACÍ

Trestní právo

Poskytneme spolehlivé právní zastoupení a obhajobu v trestním řízení všem obviněným fyzickým i právnickým osobám. VÍCE INFORMACÍ

Náhrada újmy a škody

Účinné soudní vymáhání všech nároků na náhradu újmy či škody nebo pojistného plnění, z jakékoli škodné události. VÍCE INFORMACÍ

Generální advokátní praxe

Pro dlouhodobé klienty naší AK zajišťujeme právní pomoc i v některých záležitostech všeobecné advokátní praxe. VÍCE INFORMACÍ

Image

O nás

Společnost advokáti online s.r.o. je advokátní kanceláří poskytující vysoce specializované právní služby české i zahraniční klientele v oblasti cizineckého, imigračního, azylového, uprchlického a trestního práva, jakož i ve vybraných případech i v oblasti generální praxe.

Úzká specializace advokátní kanceláře (tzv. "boutique law office" - "právní butik") umožňuje poskytnutí právní služby v nejvyšší možné kvalitě, termínu a při zachování velice příznivé ceny.

Ceny & Podmínky

Naše advokátní kancelář poskytuje za bezkonkurenční ceny právní služby té nejvyšší kvality. Za každých okoností dbáme na jasný a férový přístup ke všem klientům.

Za první nebo občasnou konzultaci v AK zaplatíte jen 375 Kč (15 EUR) za každých 15 minut.

Ostatní právní služby jsou poskytovány na základě smlouvy s klientem uzavřené buď písemně, (papírová smlouva) nebo online (elekronicky).

Právník roku

Záhy po zahájení činnosti společnosti advokáti online s.r.o., získal její advokát, Mgr. David Netušil prestižní celostátní ocenění Právník roku.

Toto ocenění získal zejména v souvislosti a úspěchy při ochraně klientů proti diskriminaci a při prosazování základních lidských práv klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Image

Jak si stála advokátní kancelář v roce 2017

0
tis.
Vymožených náhrad škod
+
0
Nových klientů
0
Případů zrušení správního vyhoštění
0
Případů zproštění obžaloby

Naše schopnosti

Cizinecké právo

Trestní právo

Vymáhání náhrady škody

Vymáhání pojistného plnění

Image

Zkušenosti klientů

Než převzal naše právní zastupení advokát Mgr. David Netušil, byli jsme s přítelem v zoufalé sitauci, jelikož policie ale i jiné orgány nás ujišťovali, že přítel bude vyhoštěn z ČR. Jak se do případu vložil Mgr. Netušil a podal úspěšné odvolání, svitla nám naděje. Po dvou letech vyřidil pro manžela pobyt a my jsme mohli mít svatbu...
Se svými problémy ohledně dlouhodobého pobytu jsem vyzkoušela jsem několik advokátů a advokátních kanceláří a nakonec jediná kancelář, která mi pomohla a skutečně vyřešila můj problém je advokáti online s.r.o., resp. její advokát Mgr. David Netušil...
Advokátní kancelář advokáti online s.r.o. mi pomáhala s vyřitováním trvalého pobytu pro dceru, ale hlavně donutila komerční zdravotní pojišťovnu zaplatit nemocnici mé poúrazové ošetření a dále zajistila platby pojišťovny za následnou léčbu v dalších zdravotnických zařízeních. Jsem za to velice vděčná. V případě jiné záležitosti bych se na tuto AK opět obrátila.

Klienti

Client 1
Image

Blog

Čtěte a komentujte náš expertně připravovaný blog cizineckého, trestního práva, náhrady škody a generální advokátní praxe:

Odkladný účinek správní žaloby ve v...

Written byDavid Netušil
on 25. listopad 2017
Odkladný účinek správní žaloby ve věci rozhodnutí Komise o zamítnutí nebo usnesení o zastavení řízení o žádosti o pobytové povolení

Ve věcech správních žalob pro zamítnutí nebo zastavení řízení o žádosti o pobytové povolení (povolení k dlouhodobému pobytu, zaměstnanecká nebo modrá karta, trvalý pobyt, dlouhodobé vízum a dlouhodobý...

VISAPOINT - ukončení provozu

Written byDavid Netušil
on 31. říjen 2017
VISAPOINT - ukončení provozu

Dnem 31. 10. 2017 byl zcela ukončen provoz systému VISAPOINT. Objednání termínu pro příjem žádosti o vízum nebo pobytové oprávnění prostřednictvím systému VISAPOINT již není možné. Potvrzené registrac...

Homosexualita, za kterou ve státu p...

Written byDavid Netušil
on 17. srpen 2017
Homosexualita, za kterou ve státu původu žadatele o azyl mu hrozí hrozí trest odnětí svobody, je důvodem pro udělení azylu

Soudní dvůr Evropské unie , v rozsudku C‑199/12 až C‑201/12 ze dne 07.2013 a v rozsudku C‑148/13 až C‑150/13 ze dne 02.12.2014, v rámci řízen í o předběžné otázce, se vyjádřil k důvodnosti žádostí žad...

Změny zákona č. 326/1999 Sb., o pob...

Written byDavid Netušil
on 15. srpen 2017
Změny zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR - novela č. 222/2017 Sb.

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, provedená zákonem č. 222/2017 Sb., nabyla účinnosti dne 15.08.2017. Podmínky pobytu cizinců na území ČR a EU se mění následovně: Krátkodobé...

Cizinec není povinen se zdržovat ne...

Written byDavid Netušil
on 14. srpen 2017
Cizinec není povinen se zdržovat neustále na adrese jeho hlášeného pobytu, na které má doklad o zajištění ubytování

Cizinec není povinen se zdržovat neustále na adrese jeho hlášeného pobytu, na které má doklad o zajištění ubytování. Tento závěr vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze čj. 8 Azs 137/2015-41....

Matka dítěte, které je občanem ČR,...

Written byDavid Netušil
on 13. srpen 2017
Matka dítěte, které je občanem ČR, není účastníkem řízení o žádosti o trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU, podané otcem tohoto dítěte

Matka dítěte, které je občanem ČR, není účastníkem řízení o žádosti o trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU, podané otcem tohoto dítěte. Tento názor vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soud...

Souběh funkce statutárního orgánu s...

Written byDavid Netušil
on 15. červenec 2017
Souběh funkce statutárního orgánu společnosti a práce zaměstnance

Zda vůbec (a pokud ano, tak v jakém rozsahu) lze funkci statutárního orgánu (např. jednatele) vykonávat na pracovní smlouvu dle zákoníku práce je dost sporné. Nejvyšší soud toto dlouhodobě víceméně vy...

K častým případům zrušení společnos...

Written byDavid Netušil
on 30. červen 2017
K častým případům zrušení společnosti soudem a nařízení likvidace, pro neplnění zákonných povinností - zakládání dokumentů do sbírky listin a další povinnosti

Množí případy, kdy rejstříkový soud zrušuje obchodní společnosti a nařizuje její likvidaci, pro neplnění zákonných povinností, a to zejména zakládat stanovené dokumenty do sbírky listin rejstříkového...

Bezvízový styk s Ukrajinou

Written byDavid Netušil
on 12. červen 2017
Bezvízový styk s Ukrajinou

Vízová povinnost pro občany Ukrajiny pro ČR a Schengenský prostor byla zrušena ke dni 11.06.2017. Občané Ukrajiny tak mohou cestovat do České republiky a ostatních států Schengenu bez víza. Podmínky p...

Pokud Visapoint neumožní podání žád...

Written byDavid Netušil
on 2. červen 2017
Pokud Visapoint neumožní podání žádosti na konzulátu ČR v přiměřeném čase, lze žádost podat i bez objednání

Podle NSS, pokud systém Visapoint, pro sjednání termínu podání žádosti o vízum, zaměstnaneckou kartu nebo o jiné pobytové povolení, neumožní důstojné podání žádosti na ZÚ ČR, lze žádost podat i bez sj...

Zákaz kouření v restauracích, kavár...

Written byDavid Netušil
on 1. červen 2017
Zákaz kouření v restauracích, kavárnách a barech - protikuřácký zákon

Protikuřácký zákon (zák. č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) nabyl účinnosti dne 01.06.2017. Z hlediska všeobecného zákazu kouření v restauracích, kavárnách a bare...

Výslech v řízení o povolení přechod...

Written byDavid Netušil
on 18. únor 2017
Výslech v řízení o povolení přechodného pobytu druha nebo družky, jako rodinného příslušníka občana EU (nesezdané soužití)

Výslech účastníků v řízení o povolení přechodného pobytu partnera nebo partnerky, jako rodinného příslušníka občana EU, resp. ČR je Ministerstvem vnitra prováděn za účelem ověření skutečné existence p...

Náležitosti žádosti o povolení přec...

Written byDavid Netušil
on 25. leden 2017
Náležitosti žádosti o povolení přechodného pobytu rodinného příslušníka (druha - družky) občana ČR

Žádost o povolení přechodného pobytu na území ČR, jako druha - družky občana ČR, musí žadatel/žadatelka podat osobně. Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem nebo právním asist...

Pobyt na území ČR na krátkodobé (Sc...

Written byDavid Netušil
on 24. leden 2017
Pobyt na území ČR na krátkodobé (Schengenské vízum) - pravidlo 90/180

Tento příspěvek se zabývá povolenou délkou pobytu cizince na území ČR na krátkodobé (schengenské) vízum. Je třeba rozlišovat mezi platností krátkodobého víza, které může být až 5 let a mezi oprávněním...

Založení spol. s r.o. cizincem ze 3...

Written byDavid Netušil
on 23. leden 2017
Založení spol. s r.o. cizincem ze 3. státu

Naše AK garantuje založení a zápis spol. s .r.o. do obchodního rejstříku do 10 pracovních dnů ode dne, kdy klient - cizinec podepíše v AK plnou moc, včetně vyřízení živnostenského listu, a to za cenu...

Pokud manželé nevedou společnou dom...

Written byDavid Netušil
on 22. leden 2017
Pokud manželé nevedou společnou domácnost, nemusí to automaticky znamenat účelové (fiktivní, fingované) manželství

Při posuzování účelovosti manželství [zde při hodnocení toho, zda se cizinec stal rodinným příslušníkem občana EU dle § 15a odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České rep...

« »
Image

Nejlepší advokáti na cizinecké, azylové, trestní právo a náhradu škody

Neztrácejte čas, volejte ihned !
© advokáti online s.r.o.

Search