PRÁVNÍ SLUŽBY

Právo IT, eCommerce

Právní služby oblasti v informačních technologiích, a eCommerce a smluv na implementaci informačních systémů.

Náhrada škody

Účinné soudní vymáhání všech nároků na náhradu újmy či škody nebo pojistného plnění, z jakékoli škodné události.

Cizinecké právo

Právní pomoc nejvyšší kvality pro všechny cizince v cizineckém, imigračním, azylovém a uprchlickém právu.

Generální advokátní praxe

Pro dlouhodobé klienty naší AK zajišťujeme právní pomoc i v některých záležitostech všeobecné advokátní praxe.

Právní služby online

V rámci naší specializace poskytujeme rovněž právní služby online

Vzory smluv a právních dokumentů online

Profesionální vzory smluv a dalších právních dokumentů online


O nás

Společnost advokáti online s.r.o. je advokátní kanceláří poskytující vysoce specializované právní služby české i zahraniční klientele v oblasti cizineckého, imigračního, azylového, uprchlického a trestního práva, jakož i ve vybraných případech i v oblasti generální praxe.

Úzká specializace advokátní kanceláře (tzv. "boutique law office" - "právní butik") umožňuje poskytnutí právní služby v nejvyšší možné kvalitě, termínu a při zachování velice příznivé ceny.


Právník roku

Záhy po zahájení činnosti společnosti advokáti online s.r.o., získal její advokát, Mgr. David Netušil prestižní celostátní ocenění Právník roku.

Toto ocenění získal zejména v souvislosti a úspěchy při ochraně klientů proti diskriminaci a při prosazování základních lidských práv klientů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.Jak si stála advokátní kancelář v roce 2017


154

Nových klientů


12041

tis. vymožených náhrad škod


75

úspěšnosti v soudních sporech při implementaci IS

BLOG

Čtěte a komentujte náš expertně připravovaný blog práva eCommerce a IT, náhrady škody, cizineckého práva a generální advokátní praxe:

22 únor 2018
Ve věcech správních žalob pro zamítnutí nebo zastavení řízení o žádosti o pobytové povolení (povolení k dlouhodobému pobytu, zaměstnanecká nebo modrá karta, trvalý pobyt, dlouhodobé vízum a...
15 srpen 2017
Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, provedená zákonem č. 222/2017 Sb., nabyla účinnosti dne 15.08.2017. Podmínky pobytu cizinců na území ČR a EU se mění následovně:...
31 říjen 2017
Dnem 31. 10. 2017 byl zcela ukončen provoz systému VISAPOINT. Objednání termínu pro příjem žádosti o vízum nebo pobytové oprávnění prostřednictvím systému VISAPOINT již není možné. Potvrzené...
27 listopad 2009
Pobytová kontrola cizineckou policií (OCP) je zpravidla prováděna za účelem prověření, zda žadatel - cizinec - bydlí a žije na adrese, kterou uvádí v žádosti o pobytové povolení a současně jde o...