• BLOG & FAQ

Aktuality

 • Protikuřácký zákon (zák. č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) nabyl účinnosti dne 01.06.2017. Z hlediska všeobecného zákazu kouření v restauracích, kavárnách a barech lze poukázat zejména na následující:

  Zákon stanovuje ve vnitřním prostoru restaurace (provozovně stravovacích služeb) zákaz kouření. Výjimku ze zákazu kouření v restauraci

  ...
 • EuroZprávy.cz: 30.09.2016:

  Před několika dny uprchlíci na řeckém ostrově Lesbos zapálili tábor Moria, polovina ho lehla popelem. Podle médií v zařízení propukly šarvátky poté, co se rozšířila fáma, že řecká policie bude hromadně vracet uprchlíky do Turecka... [odkaz na celý článek]

 • Dne 24. 01.2014 byly v hotelu International v Brně vyhlášeny výsledky devátého ročníku celojustiční soutěže Právník roku.

  Jedním z oceněných právníků roku 2013 byl i advokát společnosti advokáti online s.r.o., Mgr. David Netušil. Toto prestižní ocenění získal v kategorii pro

  ...
 • Evropský soud pro lidská práva rozsudkem v kauze "Kummer v. Česká republika" shledal Český stát odpovědným za mučení a nelidské a ponižující zacházení osoby během jejího zajištění na služebně Policie ČR.

  Jiným slovy řečeno ESLP rozhodl, že Česká republika porušila Čl. 3 Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který zní: Nikdo nesmí

  ...
 • Oznamujeme, že dnešním dnem 04.04.2012 se zakládá advokátní kancelář ve formě obchodní společnosti advokáti online s.r.o.. Hlavním partnerem a zakladatelem této advokátní kanceláře je Mgr. David Netušil, advokát, který započal samostatně vykonávat advokacii již od 30.10.2009.

  Jak již vyplývá z názvu advokátní kanceláře, společnost advokáti online s.r.o. má ambice se stát jedničkou na trhu právních služeb poskytovaných online v České republice, v Evropském regionu a být významným

  ...
 • Na této stránce se nachází blog odpovědí na často kladené otázky (FAQ), aktualit a informací k připravovaným změnám právní úpravy a právních názorů v rámci právní specializace naší AK, kterou je: (i) korporátní & spolkové právo, (ii) mezinárodní právo soukromé, (iii) právo IT, eCommerce, GDPR a (iv) generální advokátní praxe. Jedná se o všeobecnou praxi úzce související s naší specializaci, zejména jde o právní postavení cizinců, smlouvy, pohledávky, závazky, dluhy, nemovitosti

  ...
 • Oznamuji, že po úspěšném složení advokátních zkoušek jsem byl dnešního dne 30.10.2009 zapsán do seznamu advokát České advokátní komory (ČAK). Tímto jsem získal oprávnění k výkonu advokacie a poskytování právních služeb ve všech věcech a zahajuji výkon vlastní advokátní praxe, jako samostatný advokát.

  Tuto advokátní praxi budu vykonávat pod obchodním označením Mgr. David Netušil, advokátní kancelář a evidenčním číslem ČAK 12879.