• BLOG & FAQ

Dlouhodobé vízum

 • Žádost o dlouhodobé vízum jednatele či jiného statutárního orgánu (případně i společníka nebo člena) spol. s r.o. nebo jiné obchodní společnosti, družstva či korporace je nutno podat osobně na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR (konzulátu), v domovském státu žadatele.

  Formulář žádosti si žadatel může vyplnit sám, nebo společně s právním zástupcem na elektronickém formuláři. Klient dále může AK dodat údaje a AK může žádost vyplnit sama a zaslat klientovi ke kontrole a

  ...
 • Žádost o dlouhodobé vízum za účelem sloučení rodiny (manželé - občané 3. státu) je nutno podat osobně na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR (konzulátu), v domovském státu žadatele.

  Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem nebo právním asistentem na elektronickém formuláři. Klient ale také může AK dodat údaje a my potom žádost vyplníme a zašleme klientovi ke kontrole.

 • Jedním u častých dotazů je, zda může cizinec ze třetího státu pobývat na území České republiky na "polské vízum", respektive na vízum typu "D", resp. "MULTI/D".

  Tímto vízem rozumíme vízum pro pobyt delší než 3 měsíce, udělené podle jednotného vzoru uvedeného v nařízení Rady (ES) č. 1683/95, s vyznačením typu víza písmenem „D“,

  ...
 • Tento příspěvek se týká náležitostí žádosti o vydání víza k pobytu na území ČR nad 90 za účelem strpění, v souvislosti s podanou žádostí o trvalý pobyt po 4 letech pobytu dle § 68 zák. č. 326/1999 Sb., po skončení řízení ve věci žádosti o mezinárodní ochranu.

  Žádost je nutno podat osobně. Formulář žádosti si žadatel může vyplnit sám, nebo společně s právním zástupcem na elektronickém formuláři. Klient dále může AK dodat údaje a AK může žádost vyplnit sama a zaslat klientovi ke

  ...
 • DÉLKA DOBA POBYTU......... DNY udává počet dní, kdy můžete zůstat v Schengenském prostoru. Dny by měly být počítány od data vstupu do Schengenského prostoru (vstupní známka) do data, kdy opustíte schengenský prostor (výstupní razítko), tj. do obou dnů.

 • Dlouhodobé vízum, nebo-li vízum k pobytu nad 90 dnů, vydá cizinci ministerstvo na jeho žádost, za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce, s dobou platnosti až na 1 rok.

  Žádost musí cizinec podat zpravidla osobně na zastupitelském úřadu ČR ve státu jeho pobytu.

 • Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území se vydává zejména pokud cizinci brání ve výjezdu z území určitá závažná překážka či ve výjimečných případech, kdy mu není dosud vydáno pobytové povolení, o něž na území ČR žádal nebo v případě podání správní žaloby proti rozhodnutí zamítajícím žádost o některá pobytová povolení a v některých dalších případech.