• BLOG & FAQ

GDPR, ochrana osobních údajů

  • Z hlediska GDPR jsou časté dotazy menších společností a podnikajících fyzických osob, zaměstnávajících méně než 250 zaměstnanců, jaká je nutno během jejich podnikání provést opatření z hlediska GDPR a jaké směrnice, souhlasy či jiné dokumenty musí mít zpracovány, aby jejich podnikatelská činnost byla v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (Celex č. 32016R0679).