• BLOG & FAQ

GDPR, ochrana osobních údajů

 • Naše specializovaná advokátní kancelář zajišťuje správný a bezchybný výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. V rámci výkonu této funkce naše AK, v souladu s příslušnou právní úpravou zajišťuje u subjektu, kde byla pověřencem jmenována, zejména následující:

 • Z hlediska GDPR jsou časté dotazy menších společností a podnikajících fyzických osob, zaměstnávajících méně než 250 zaměstnanců, jaká je nutno během jejich podnikání provést opatření z hlediska GDPR a jaké směrnice, souhlasy či jiné dokumenty musí mít zpracovány, aby jejich podnikatelská činnost byla v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních

  ...
 • Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nabývá účinnosti dne 25.05.2018 (dále "GDPR"). To znamená, že všichni se tímto nařízením od tohoto data musí

  ...
 • Spory o doménová jména nastávají v případech, kdy se určitou osobou zaregistrovaná a používaná doména shoduje nebo podobá slovní ochranné známce, obchodní firmě či jinému charakteristickému označení jiného subjektu nebo jeho výrobků a služeb. V praxi se tyto případy také označují jako „cybersquatting“ a mohou být nabývat rozličných forem, například:

 • Možná jste někdy přemýšleli nad tím, zda je v době elektronické komunikace a sledování prostor průmyslovými kamerami ve vašem zaměstnání dostatečně pamatováno i na vaše soukromí. Pojďme se proto na tuto problematiku kouknout právníma očima.

 • Tento článek se zabývá video-monitoringem prostorů soukromých podnikatelských subjektů (firem) za použití různých kamerových systémů. Článek se nedotýká problematiky video-záznamů pořizovaných pro vědecké, umělecké nebo zpravodajské účely (filmové a televizní zpravodajství), rovněž se nedotýká pořizování video-záznamů firmami a orgány veřejné moci v režimu zvláštních právních předpisů, například zákona o Policii ČR, zákona o obecní policii, zákona o ochraně utajovaných informací a o

  ...