• BLOG & FAQ

Notářský zápis, veřejná listina

  • V naší AK lze rovněž uzavřít (podepsat) smlouvu či jinou listinu formou notářského zápisu (veřejné listiny), před našimi spolupracujícími notáři. V těchto případech je nutno notářský zápis podepsat v dohodnutém termínu u nás v AK, před notářem, za dodržení veškerých formalit vyžadovaných notářským řádem.

    Častým problémem je dohodnutí termínu a přesného času, kdy se všichni účastníci dostaví k podpisu notářského zápisu. Někteří účastníci se také mohou dlouhodobě nacházet ve vzdáleném

    ...