• BLOG & FAQ

Odkazy

  • Tento článek obsahuje odkazy na důležité internetové stránky, související s činností advokátní kanceláře a s poskytováním právních služeb.

    Odkazy se týkají především právních odvětví a oblastí na než se AK specializuje, tedy zejména korporátní a spolkové právo, mezinárodní právo soukromé, právo IT, eCommerce a GDPR a generální právní praxe. V oblasti generální právní praxe jde potom o odvětví úzce související s vyjmenovanou právní specializací AK, jako například, otázky cizinců v

    ...