• BLOG & FAQ

Právní vztahy k nemovitostem

  • Dne 01.01.2018 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku (zákon č. 460/2018), zavádějící mimo jiné i staronové zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci.

    K praktickému postupu při prodeji nemovitosti zatížené zákonným předkupním právem

    V poslední době jsou poměrně časté dotazy, jak konkrétně postupovat při koupi nebo prodeji

    ...