• BLOG & FAQ

Právní vztahy k nemovitostem

  • Dnešního dne 01.01.2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která byla provedena zákonem č. 460/2018 Sb., zavádějící mimo jiné i staronové zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci.

    Tento článek je reakcí na časté dotazy, jak konkrétně bude nutno postupovat při koupi nebo prodeji nemovitosti, která je zatížena zákonným předkupním právem spoluvlastníka.