• BLOG & FAQ

Právníci roku ČR

 • EuroZprávy.cz: 30.09.2016:

  Před několika dny uprchlíci na řeckém ostrově Lesbos zapálili tábor Moria, polovina ho lehla popelem. Podle médií v zařízení propukly šarvátky poté, co se rozšířila fáma, že řecká policie bude hromadně vracet uprchlíky do Turecka... [odkaz na celý článek]

 • Mgr. David Netušil, advokát společnosti advokáti online s.r.o. se ve dnech 31.07.2016 až 16.08.2016 zúčastnil projektu "Evropští advokáti na Lesbu" ("European Lawyers on Lesvos"), kde v

  Dne 24. 01.2014 byly v hotelu International v Brně vyhlášeny výsledky devátého ročníku celojustiční soutěže Právník roku.

  Jedním z oceněných právníků roku 2013 byl i advokát společnosti advokáti online s.r.o., Mgr. David Netušil. Toto prestižní ocenění získal v kategorii pro

  ...
 • Oznamujeme, že dnešním dnem 04.04.2012 se zakládá advokátní kancelář ve formě obchodní společnosti advokáti online s.r.o.. Hlavním partnerem a zakladatelem této advokátní kanceláře je Mgr. David Netušil, advokát, který započal samostatně vykonávat advokacii již od 30.10.2009.

  Jak již vyplývá z názvu advokátní kanceláře, společnost advokáti online s.r.o. má ambice se stát jedničkou na trhu právních služeb poskytovaných online v České republice, v Evropském regionu a být významným

  ...
 • Níže uvedeným způsobem lze naší AK zaslat velice rychle ověřené originály dokumentů (např. plné moci, ověřené překlady apod), která má klient k dispozici v papírové podobě:

  • Klient se dostaví na poštu (či k notáři nebo na obecní úřad apod.) na pracoviště CzechPOINT, kde nechá z příslušného dokumentu provést autorizovanou konverzi podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
  • Tento článek obsahuje odkazy na důležité internetové stránky, související s činností advokátní kanceláře a s poskytováním právních služeb.

   Odkazy se týkají především právních odvětví a oblastí na než se AK specializuje, tedy zejména korporátní a spolkové právo, mezinárodní právo soukromé, právo IT, eCommerce a GDPR a generální právní praxe. V oblasti generální právní praxe jde potom o odvětví úzce související s vyjmenovanou právní specializací AK, jako například, otázky cizinců v

   ...
  • Na této stránce se nachází blog odpovědí na často kladené otázky (FAQ), aktualit a informací k připravovaným změnám právní úpravy a právních názorů v rámci právní specializace naší AK, kterou je: (i) korporátní & spolkové právo, (ii) mezinárodní právo soukromé, (iii) právo IT, eCommerce, GDPR a (iv) generální advokátní praxe. Jedná se o všeobecnou praxi úzce související s naší specializaci, zejména jde o právní postavení cizinců, smlouvy, pohledávky, závazky, dluhy, nemovitosti

   ...
  • Oznamuji, že po úspěšném složení advokátních zkoušek jsem byl dnešního dne 30.10.2009 zapsán do seznamu advokát České advokátní komory (ČAK). Tímto jsem získal oprávnění k výkonu advokacie a poskytování právních služeb ve všech věcech a zahajuji výkon vlastní advokátní praxe, jako samostatný advokát.

   Tuto advokátní praxi budu vykonávat pod obchodním označením Mgr. David Netušil, advokátní kancelář a evidenčním číslem ČAK 12879.