• BLOG & FAQ

Právní regulace EU

  • Žádost o potvrzení o přechodném pobytu na území ČR občana Evropské unie lze podat prostřednictvím naší AK, na základě plné moci. Stačí jen podepsat plnou moc a my se o vše postaráme.

    Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem nebo právním asistentem na elektronickém formuláři. Klient ale také může AK dodat údaje a my potom žádost vyplníme a zašleme klientovi ke kontrole.

  • Pokud cizinec splňuje všechny potřebné podmínky, zejména minimální dobu pobytu na území ČR pět let, Ministerstvo cizinci, vedle vlastního povolení k trvalému pobytu, přizná postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství.