• BLOG & FAQ

Správní vyhoštění

  • Přestože vycestování cizince není možné, vydá policie při splnění zákonných podmínek rozhodnutí o správním vyhoštění, v němž tuto skutečnost toliko uvede (§ 120a odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky). Po odpadnutí důvodů znemožňujících vycestování policie nevydává žádné rozhodnutí o tom, že překážka řízení odpadla a vycestování cizince je možné, nýbrž nové rozhodnutí ve věci dle § 101 správního řádu z roku 2004 (dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze

    ...
  • Správní vyhoštění znamená správní rozhodnutí vydané cizineckou policií, kterým se ukončuje pobyt cizince na území České republiky, stanovuje se v něm doba k jeho vycestování z území a dále doba, po kterou mu nebude umožněno vstoupit na území členských států Evropské unie.

    Důvodem pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění cizince je například pobyt na území bez víza (nelegální pobyt), prokazování se padělaným pasem nebo vízem, práce bez zaměstnanecké karty či jiného pracovního

    ...
  • Zajištění cizince znamená omezení jeho osobní svobody umístěním do tzv. "zařízení". Cizinec může být zajištěn policií za účelem správního vyhoštění, za účelem vycestování a za účelem jeho předání nebo průvozu. Dále může být cizinec zajištěn Ministerstvem vnitra během řízení o mezinárodní ochraně (azyl, doplňková ochrana). Tyto způsoby a důvody zajištění jsou popsány níže v tomto článku.

  • Rozhodnutím o správním vyhoštěním se ukončuje pobyt cizince stanovuje se mu doba k vycestování z území, a dále doba, po kterou má zakázán vstup na území Evropské unie. Svoje specifika má dále vyhoštění z přechodného nebo trvalého pobytu cizince na území ČR. Proti rozhodnutí o správním vyhoštění lze podat odvolání a následně i správní žalobu.