• BLOG & FAQ

Státní občanství

 • Občanství České republiky lze nabýt zejména:

  1. Narozením, je-li v den narození alespoň jeden z rodičů novorozence státním občanem ČR (statisticky nejčastější).
  2. Udělením - žádost o udělení státního občanství (další nejčastější způsob - u cizinců)
  3. Prohlášením - další nejčastější způsob - u cizinců (je několik dalších v současnosti méně využívaných speciálních způsobů prohlášení)
  4. Určením
  ...
 • Tento příspěvek se zabývá prokazováním znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely podání žádosti o udělení státního občanství České republiky.

  Znalost českého jazyka se požaduje alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a to v rozsahu následujících dovedností:

 • Státní občanství ČR a tím i EU lze nabýt zejména narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů novorozence státním občanem ČR, dále určením otcovství, osvojením, nalezením na území České republiky dítěte mladšího 3 let, dále na žádost - udělením, prohlášením a v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče.

 • Při podání žádosti o udělení státního občanství České republiky je třeba doložit následující: