• BLOG & FAQ

Vymáhání pohledávek (dluhů)

  • Článek se zabývá často kladenou otázkou, jaká může být maximální, zákonem a soudy akceptovatelná, výše smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení.

    Předesíláme, že otázka přiměřenosti platnosti těchto ujednání není řešena jen civilním právem, ale dopadají na ně i normy trestního práva, tedy zda ujednání o smluvní pokutě nebo úroku nelze posuzovat jako trestný čin lichvy.

  • Zvláště v poslední době dochází k rozčarování věřitelů z postupu exekutora, který se rozhodne exekuci zastavit, jelikož se mu ani po několika letech jejího trvání nepodařilo zjistit majek dlužníka, ze kterého by bylo možné vymáhanou pohledávku uspokojit.

    Proti takovémuto postupu exekutora lze stěží něco namítat, pokud si plnil při vymáhání svoje povinnosti. Toto ale není úplně

    ...