• BLOG & FAQ

Dlouhodobé vízum

Dlouhodobé vízum, nebo-li vízum k pobytu nad 90 dnů, vydá cizinci ministerstvo na jeho žádost, za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce, s dobou platnosti až na 1 rok.

Žádost musí cizinec podat zpravidla osobně na zastupitelském úřadu ČR ve státu jeho pobytu.

Dlouhodobé vízum lze vydat různé účely pobytu, včetně některých účelů zaměstnání.

Nejčastějšími účely pobytu na dlouhodobé jsou podnikání, studium a strpění.