• BLOG & FAQ

Žádost o státní občanství ČR

 • Tento příspěvek ze zabývá náležitostmi žádosti o udělení státního občanství ČR. Při podání žádosti je třeba doložit následující:

  ...
 • Tento příspěvek se zabývá prokazováním znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely podání žádosti o udělení státního občanství České republiky.

  Znalost českého jazyka

  Znalost českého jazyka se požaduje alespoň na úrovni B1 podle

  Způsoby nabytí občanství České republiky

  Státní občanství ČR a tím i EU lze nabýt zejména narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů novorozence státním občanem ČR, dále určením otcovství, osvojením, nalezením na území České republiky dítěte mladšího 3 let, dále na žádost - udělením, prohlášením a v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy

  ...