• BLOG & FAQ

Žádost o trvalý pobyt

 • Tento příspěvek se zabývá přílohami žádosti o povolení trvalého pobytu na území ČR dle § 66 odst. 1 písm. d) zák. č. 326/1999 Sb., podávané nezletilým nebo nezaopatřeným dítětem cizince, který je držitel povolení k trvalému pobytu a současně má finanční příjmy z výkonu funkce jednatele obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., se apod.).

  Žádost je nutno podat osobně.  Formulář žádosti

  ...
 • Tento příspěvek se týká náležitostí žádosti o povolení trvalého pobytu na území ČR po 5 letech pobytu dle § 68 zák. č. 326/1999 Sb. podávané jednatelem spol. s r.o., který má se společností uzavřenu smlouvu o výkonu funkce a nebude prokazovat jiné příjmy.

  Žádost je nutno podat osobně.  Formulář žádosti si žadatel může vyplnit sám, nebo společně s právním zástupcem na elektronickém

  ...
 • Tento příspěvek se týká náležitostmi žádosti o povolení trvalého pobytu pro dítě, které se cizinci ze třetího státu narodilo na území České republiky. Předpokladem podání této žádosti, je že alespoň jeden rodič dítě (zákonný zástupce) má na území ČR povolen trvalý pobyt. Žádost je nutno podat nejpozději do 60 dnů ode dne narození dítěte. Žádost musí rodič dítěte podat osobně na příslušném

  ...
 • Žádost o prodloužení platnosti průkazu trvalého pobytu občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka lze podat prostřednictvím naší AK, na základě plné moci.

  Formulář žádosti může klient vyplnit společně s našim advokátem nebo právním asistentem na elektronickém formuláři. Klient ale také může AK dodat údaje a my potom žádost

  ...
 • Pořízení biometrických údajů žadatele pro účely vydání průkazu pobytového povolení

  V případě, že se Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP MV) rozhodne vyhovět podané žádosti o pobytové povolení (dlouhodobý pobyt nebo jeho prodloužení, zaměstnanecká nebo

  ...
 • Tento příspěvek se týká náležitostí žádosti o povolení trvalého pobytu na území ČR po 4 letech pobytu dle § 68 zák. č. 326/1999 Sb., po skončení řízení ve věci žádosti o mezinárodní ochranu.

  Žádost je nutno podat osobně.  Formulář žádosti si žadatel může vyplnit sám, nebo společně s právním zástupcem na elektronickém formuláři. Klient dále může AK dodat údaje a AK

  ...
 • Podání žádosti

  Žádost o prodloužení platnosti průkazu trvalého pobytu lze podat prostřednictvím naší AK, na základě plné moci. Stačí jen podepsat plnou moc a my se o vše postaráme.

  Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žádosti pravidlem), lze termín podání žádosti rezervovat online

  ...
 • Podání žádosti

  Žádost o povolení trvalého pobytu cizince ze 3. státu, a to jako rodiče nezletilého občana ČR, po 2 letech pobytu na území, je nutno podat osobně na příslušném pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žádosti pravidlem), lze termín podání žádosti rezervovat

  ...
 • Podání žádosti

  Žádost o povolení trvalého pobytu cizince ze 3. státu, a to jako manžela nebo manželky občana ČR, po 2 letech pobytu na území, je nutno podat osobně na příslušném pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

  Formulář žádosti

  Formulář žádosti si žadatel může vyplnit sám, nebo společně s právním zástupcem na elektronickém

  ...
 • Podání žádosti

  Žádost o povolení trvalého pobytu na území ČR po 5 letech pobytu dle § 68 zák. č. 326/1999 Sb. je nutno podat osobně. Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žádosti pravidlem), lze termín podání žádosti rezervovat online na

  Tento příspěvek se týká náležitostí žádosti o vydání víza k pobytu na území ČR nad 90 za účelem strpění, v souvislosti s podanou žádostí o trvalý pobyt po 4 letech pobytu dle § 68 zák. č. 326/1999 Sb., po skončení řízení ve věci žádosti o mezinárodní ochranu.

  Žádost je nutno podat osobně. Formulář žádosti si žadatel může vyplnit sám, nebo společně s právním zástupcem na elektronickém

  ...