• BLOG & FAQ

Žádost o zaměstnaneckou kartu

 • Tento příspěvek se zabývá postupem a náležitostmi žádosti o zaměstnaneckou kartu, podanou cizincem na území České republiky. Může např. o situaci, kdy žadatel na území aktuálně pobývá na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia nebo jiné/ostatní a nyní hodlá pracovat jako zaměstnanec v pracovním poměru u zaměstnavatele (zpravidla firmy, společnosti) v ČR.

  Žádost je nutno podat

  ...
 • Pořízení biometrických údajů žadatele pro účely vydání průkazu pobytového povolení

  V případě, že se Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP MV) rozhodne vyhovět podané žádosti o pobytové povolení (dlouhodobý pobyt nebo jeho prodloužení, zaměstnanecká nebo

  ...
 • Dne 20.01.2017 MZ dočasně pozastavilo objednávání termínů k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na konzulátech ČR na Ukrajině prostřednictvím systému Visapoint.

  O zaměstnaneckou kartu lze od dnešního dne dočasně žádat jen prostřednictvím Režim Ukrajina či v rámci projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny nebo

  ...