• BLOG & FAQ

Zaměstnanecká, modrá karta, práce cizinců

 • Žádost držitele zaměstnanecké karty o souhlas se změnou zaměstnavatele, je vhodné podat osobně na příslušném pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, podle místa hlášeného pobytu žadatele.

  Pokud je žadatel evidován v cizineckém informačním systému (což je v případě této žádosti pravidlem), lze termín podání

  ...
 • Dne 20.01.2017 MZ dočasně pozastavilo objednávání termínů k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na konzulátech ČR na Ukrajině prostřednictvím systému Visapoint.

  O zaměstnaneckou kartu lze od dnešního dne dočasně žádat jen prostřednictvím Režim Ukrajina či v rámci projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny nebo projektu Fast Track.

 • Žádost o pracovní povolení, lze podat prostřednictvím naší AK, na základě plné moci. Stačí jen podepsat plné moci zaměstnavatelem a cizincem a my se o vše postaráme.

  Je třeba rozlišovat postup zaměstnavatele a cizince - zaměstnance a uchazeče o zaměstnání. Postup k vyřízení žádosti o pracovní povolení je následující:

 • Cizinec, který je občanem 3. státu, tedy státu mimo EU, může v České republice pracovat jen na základě zaměstnanecké či modré karty. V některých případech lze ale pracovat jen na základě pracovního povolení. Pro některé situace ale zákon připouští výjimky a umožňuje cizinci volný vstup na trh práce v ČR.

  Zaměstnanecká karta je povolením k dlouhodobému pobytu zahrnující oprávnění pracovat v pracovním poměru na pozici uvedené v žádosti o její vydání.