• Ochrana osobních údajů (GDPR) a soukromí (soubory Cookies, GDPR & ePrivacy)

Naše AK není zpracovatelem osobních údajů

Naše AK ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), žádné osobní údaje klientů nepracovává. Naše AK má k dispozici a požaduje výlučně jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí právní služby a dále v nezbytné míře tam, kde jí to stanovuje zákon či v jiných výjimečných případech zákonného užití. Toto jednoduché užití údajů není zpracováním osobních údajů ve smyslu GDPR.

Dále sdělujeme, že jakýkoli Váš osobní údaj není užit či předán ke zpracování dalším osobám, která by byla odlišné od naší AK. Všechny osobní údaje klientů jsou výlučně v držení AK, pod přísnou kontrolou a zabezpečením a nedochází k jejich zpracovávání. Toto se týká i vedení účetnictví i provádění IT prací. Určitou výjimkou z této zásady naší AK je komunikace prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků třetích stran (email, IM prostředky, jako Viber, WhatsApp, Telegram, Signal apod.), nicméně i zde se snažíme klienty upozorňovat a doporučovat použití šifrování při veškeré komunikaci. Rovněž ani hosting našich webových stránek nelze považovat za zpracovávání jakýchkoli údajů třetí osobou, tedy poskytovatelem hostingu, a to z důvodu, že v těchto webových stránkách, resp. na serveru či v databázi poskytovatele hostingu se nenachází žádné citlivé údaje, s tím, že pokud jsou přes tento web přeneseny některé data, která lze považovat za osobní údaj klienta, je to vždy zabezpečeno šifrovaným přenosem. 

Soubory cookies

Soubory cookies jsou malé datové soubory odeslané z webových stránek a uložené do webového prohlížeče uživatele, zatímco uživatel prohlíží webové stránky. Když uživatel v budoucnu prochází stejnou webovou stránkou, data uložená v souboru cookie mohou být načteny na webových stránkách a upozorňovat webovou stránku na předchozí aktivitu uživatele. Soubory cookies byly navrženy tak, aby byly spolehlivým mechanismem pro webové stránky, aby si pamatovali stav webových stránek nebo aktivitu, kterou uživatel využíval v minulosti. To může zahrnovat kliknutí na příslušná tlačítka, přihlášení nebo záznam o tom, které stránky uživatel navštívil dokonce před měsíci nebo lety.

Cíle ukládání a získání přístupu k cookies:

  • Personalizace webových stránek (například: ukládání velikosti písma, zkontrolovaná verze webové stránky nebo verze šablony)
  • Uložení dat nebo rozhodnutí uživatelů (například: není nutné zadávat přihlašovací jméno a heslo na všech webových stránkách, zapamatovat si při přihlášení při příští návštěvě, uchovávat informace o produktech přidaných do košíku)
  • Integrace sociálních webů (například: zobrazování přátel, fanoušků nebo publikování příspěvků na Facebooku nebo Google+ přímo z webových stránek)
  • Nastavení reklam, které se zobrazují na webu
  • Vytváření statistik a statistik toku webových stránek mezi různými webovými stránkami

Níže naleznete odkazy na zdroje, které ukazují nastavení podmínek ukládání a získání přístupu k souborům cookie, které jsou již uloženy v zařízení uživatele, pro nejoblíbenější internetové prohlížeče.

Vzhledem k obrovskému množství technologických řešení není možné publikovat jasné pokyny pro nastavení podmínek ukládání a získání přístupu k souborům cookie pomocí nastavení všech dostupných zařízení a softwaru nainstalovaných na nich. Ve většině případů však vyberte "Nástroje" nebo "Nastavení" a najděte sekci, která odpovídá nastavení konfigurace souborů cookie nebo pro správu soukromí. Podrobné informace obvykle poskytne výrobce zařízení nebo prohlížeče v manuálu nebo na svých internetových stránkách.